Склад кафедри

   Завідувач кафедри з 2013 р., доцент, кандидат технічних наук, професор кафедри Бондаренко Юрій Вікторович. Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук «Стиснуті елементи в склопластиковій обоймі». Співавтор розробки бетонних конструкцій в склопластикових оболонках. Розробив клас склопластикових конструкцій спеціального призначення. Спеціаліст в питаннях обстеження будівель та споруд, їх посилення при реконструкції. Один з авторів учбового посібника «Реконструкция зданий и сооружений».-М.: Изд. «Высшая школа».-1991. Нагороджений наказом Міносвіти та науки України знаком «Вiдмiнник освiти України».

 

Професор, доктор технічних наук, академік АНВО України відділення проблем будівництва та архітектури Фомін Станіслав Леонідович.  Один з визначних науковців в будівельній галузі України. Очолює наукову школу із розробки та впровадження нових ефективних конструкцій будівель та споруд на основі удосконалення методів розрахунку залізобетонних елементів, що знаходяться в умовах впливу кліматичного, технологічного і пожежного середовища. Тема дисертаційної роботи доктора техн. наук «Робота залізобетонних конструкцій при впливі кліматичного технологічного і пожежного середовища» Опублікував більше 200 наукових праць, є автором 28 винаходів, співавтором 17 нормативних та інструктивних документів. Підготував 19 кандидатів технічних наук. Є членом двох спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій.

Нагороджений медаллю «За трудовую доблесть», срібною і бронзовою медалями ВДНГ СРСР, нагрудним знаком «Винахідник СРСР», наказом Міносвіти та науки України знаком «Петро Могила», наказом Президента України ювілейною медаллю «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

 

Спіранде Карина Віталіївна – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент.  Заступник завідувача кафедри, голова методичної комісії будівельного факультету, член Вченої ради будівельного факультету та Науково-методичної ради університету.

Тема кандидатської дисертації: «Склопластбетонні покриття полегшеного типу».

Головний напрямок науково-технічної діяльності – розробка залізобетонних конструкцій та методик їх розрахунку з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності, в тому числі з використанням засобів автоматизованого проектування.

   

Кандидат технічних наук, доцент Бутенко Сергій Володимирович. Член ради будівельного факультету. Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук «Підсилення фундаментів теплових агрегатів попереднім напруженням по контуру» Головний напрямок науково-технічної діяльності — розробка методики розрахунку залізобетонних конструкцій при впливу високих технологічних температур за допомогою комп’ютерних технологій на лінійних і нелінійних моделях.

 

Кандидат технічних наук, доцент Земляков Володимир Леонідович. Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук «Розробка та дослідження основних параметрів намоточних машин для виробництва склопластикових виробів». Головний науково-технічний напрям його досліджень – розробка склопластикової арматури і конструкцій, технологій її виготовлення, відповідних машин і устаткування.

Лауреат премії Ради Міністрів СРСР, нагороджений медаллю «За трудовое отличие», нагрудним знаком «Винахідник СРСР»,

   

Кандидат технічних наук, доцент Лукашенко Олег Едуардович. Заступник декана будівельного факультету. Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук «Електроізоляційні ванти на основі склопластиків».Головний напрямок науково-технічної діяльності — армування склопластіковіх елементів и конструкцій з урахуванням електричних и механічніх впливів.

   

Доцент кафедри Мольський Михайло Михайлович. Головний напрямок науково-технічної діяльності — дослідження нових видів арматури для залізобетонних конструкцій включаючи композиційні. Питання обстеження будівель та споруд, посилення та забезпечення їх надійності при реконструкції.

   

Кандидат технічних наук, доцент Плахотнікова Ірина Анатоліївна. Член ради будівельного факультету. Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук «Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, що працюють в умовах впливу температури на основи».Головний напрямок науково-технічної діяльності — розрахунок залізобетонних будівель та споруд при впливах високої температури як на конструктивні елементи так і на грунти основи за новими стандартами, гармонізованими з Єврокодами.

   

Кандидат технічних наук, доцент кафедри Салiя Медея Гурамівна.Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук . «Гідрозахисні покриття на цементній основі підвищеної тріщиностійкості».

Головний напрямок науково-технічної діяльності — питання обстеження будівель та споруд, посилення та забезпечення їх надійності при реконструкції.

   

Кандидат технічних наук, доцент кафедри Шемет Руслан Миколайович. Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук «Сталезалізобетонні нерозрізні локально попередньо напружені балки»Головний напрямок науково-технічної діяльності — дослідження і вдосконалення предметів розрахунку сталезалізобетонних конструкцій. Удосконалення методів розрахунку кам’яних конструкцій.

   

Кандидат технічних наук, доцент Якименко Марина Валентинівна. Академік Інженерної академії України. Тема дисертаційної роботи канд. техн. наук «Вертикальні ємності для зберігання аміачної води комбінованого типу». Головний напрямок науково-технічної діяльності — дослідження нових видів арматури для залізобетонних конструкцій включаючи композиційні. Питання обстеження будівель та споруд, посилення та забезпечення їх надійності при реконструкції.

   

Асистент кафедри Iзбаш Юрій Михайлович. Головний напрямок науково-технічної діяльності — розроблення методів підвищення точності розрахунку вогнестійкості залізобетонних і сталезалізобетонних конструкцій. Розробка і проведення експериментальних досліджень моделей конструкцій сталезалізобетонних мостів.

 

Завідуючий лабораторією Грицай Микола Васильович. Безпосередньо приймає участь в проведенні учбових лабораторних занять, експериментальних наукових дослідженнях.

 

Учбово-допоміжний персонал кафедри складають завідуючий лабораторією Грицай М.В. та ст. лаборанти Будалак І. М., Валитова Н.В. і Матусов С.В.