Нормативні документи | Методичні матеріали

Сортамент стрижнів арматури

ДБН В.2.6-98:2009  |  ДСТУ Б В.2.6-156:2010

ДБН В.1.2-2:2006  |  ДСТУ Б В.2.6-145:2010

ДБН В.1.1.7-2002  |  ДСТУ Б В.2.7-214:2009

ДБН В.2.6-162:2010

Нормативні документи, розроблені за участі співробітників нашої кафедри:

1.Нормативний документ «Рекомендації щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760 при проектуванні і виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури. Держбуд України. Технічний комітет зі стандартизації «Арматура для залізобетонних конструкцій». Київ, 2002. (в числі авторів д.т.н, професора Фомін С.Л. і Шагін О.Л.).

2. ДБН В.3.1-1: 2002.-К Ремонт і підсілення несучих та огороджувальніх будівельних конструкцій и основ промислових будинків і споруд. Київ, 2003. (в числі авторів д.т.н., професор Шагін О.Л.)

3. ДБН В.2.6-31: 2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Київ, 2006.(в числі авторів д.т.н., проф. Фомін С.Л.)

4. ДБН В.2.6.-98: 2009 Державні будівельні норми України. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Мінрегіонбуд України. Київ, 2009. (в числі авторів д.т.н., професора Фомін С.Л. і Шагін О.Л.).

5.ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. Київ Мінрегіонбуд України. 2011-с.118.

6.Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. (EN 1992-1-2:2004, ІDТ). Київ. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2012. (За участю ХДТУБА: С.Фомін, д-р технічних наук).

7.ДСТУ-Н Б В.2.6-197:2014 Настанова з проектування залізобетонних колон. Розрахунок на вогнестійкість. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Київ 2015. За участю: Харківський національний університет будівництва і архітектури (С.Фомін, д-р технічних наук).

8.ДСТУ-Н Б В.2.6-196:2014 Настанова з проектування залізобетонних балок Розрахунок на вогнестійкість. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Київ 2015. За участю: Харківський національний університет будівництва і архітектури (С.Фомін, д-р технічних наук).

9.ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення. Київ Мінрегіонбуд України. 2011-с.55. За участю: Харківський національний університет будівництва і архітектури (С.Фомін, д-р технічних наук).

10.ДСТУ-Н Б В.2.6-211:2016 Проектування сталевих конструкцій. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. Київ Мінрегіонбуд України. 2016. За участю ХНУБА:( С.Фомін, д-р технічних наук).

11.ДСТУ-Н-П Б В.2.6-158:2010 Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. (EN 1996-1-2:2005, MOD). Київ Мінрегіонбуд України. 2011-с.84. За участю ХНУБА:( С.Фомін, д-р технічних наук).

12.ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. (EN 1995-1-2:2004, MOD). Київ Мінрегіонбуд України. 2011-с.65. За участю ХНУБА:( С.Фомін, д-р технічних наук).

[свернуть]
Список методичних вказівок кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, наявних на кафедрі в електронному вигляді:

[1] – Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 1 «Проектування конструкцій багатоповерхової будівлі з неповним каркасом» із дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції». Розділ «Монолітне залізобетонне перекриття» для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво» [Електронний ресурс] / Укладачі: О.Ф. Пугачов, К.В. Спіранде. – Харків: ХНУБА, 2015.- 130 с.;

[2] – Методичні вказівки до виконання курсового проекту № 2 «Конструкції збірної залізобетонної багатоповерхової будівлі» із дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво» / Укладачі: О.Ф. Пугачов, К.В. Спіранде. – Харків: ХНУБА, 2015. — 149 с.;

[3] – Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування конструкцій монолітного залізобетонного напівзаглибленого критого прямокутного резервуару» із дисципліни «Проектування конструкцій будівель та споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» [Електронний ресурс] / Укладачі: Ю.В.Бондаренко, О.Ф. Пугачов, К.В. Спіранде. – Харків: ХНУБА, 2016.- 135 с.;

[4] – Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунки та конструювання збірних залізобетонних конструкцій багатоповерхової промислової будівлі» з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів спеціальності 7.06010104 – «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» /Укладачі: О.Ф. Пугачов, І.А. Плахотнікова, В.Л. Земляков, О.Е. Лукашенко, Р.М. Шемет.– Харків: ХНУБА, 2016.-59 с.;

[5] – Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування конструкцій монолітного залізобетонного напівзаглибленого критого прямокутного резервуару» із дисципліни «Теорія проектування, зведення та реконструкції будівель і споруд» модуль «Проектування конструкцій будівель та споруд» для студентів спеціальності 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» [Електронний ресурс] / Укладачі: Ю.В.Бондаренко, О.Ф. Пугачов, К.В. Спіранде. – Харків: ХНУБА, 2016.- 136 с.;

[6] – Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Будівельні конструкції», «Залізобетонні та кам’яні конструкції» та «Навчальний практикум. Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» [Електронний ресурс] / Укладачі: О.Ф. Пугачов, К.В. Спіранде. – Харків: ХНУБА, 2015.- 150 с.;

[7] – Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Дисципліни цільової підготовки випускової кафедри» та «Науково-технічний супровід будівництва та реконструкції» (Особливості роботи залізобетонних та кам’яних конструкцій в умовах зведення та реконструкції) для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво [Електронний ресурс] / Укладачі: Ю.В.Бондаренко, М.В. Якименко. – Харків: ХНУБА, 2016.- 30 с.;

[8] – Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Проектування конструкцій будівель та споруд» та «Теорія проектування, зведення та реконструкції будівель і споруд» (Проектування конструкцій будівель та споруд) для студентів спеціальності 7.06010101 та 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво [Електронний ресурс] / Укладачі: О.Ф. Пугачов, К.В. Спіранде. – Харків: ХНУБА, 2016.- 150 с.;

[9] – Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій багатоповерхової будівлі» з дисципліни «Конструкції будівель і споруд» напрям підготовки – 6.060102 «Архітектура» / Укладачі: Ю.В. Бондаренко, М.М. Мольський, М.В. Якименко. – Харків: ХНУБА, 2015.- 19 с.

[свернуть]
Навчально-методична література кафедри, наявна в електронній бібліотеці університету:

[1] – Методичні вказівки щодо обрання вихідних даних до курсового проекту № 1 з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів спеціальності 6.060101 «Промислове та цивільне будівництво»/ Укладачі: Л. О. Черкаліна, В.В. Сімейко, І.А. Плахотнікова, С.В. Бутенко. – Х.: ХНУБА, 2012. -18 с.; №1153

[2] – Методичні вказівки до проходження виробничої практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.060101 “Будівництво”, професійного спрямування “Промислове і цивільне будівництво» / Укладачі: О.Е. Лукашенко, С.В.Бутенко, А.Є. Копейко, І.А. Плахотнікова, О.Ф. Пугачов, М.В. Якименко. — Х.: ХНУБА, 2013. — 19 с.;

[3] – Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему: «Випробування фрагменту залізобетонного збірно-монолітного перекриття» з дисципліни «Проектування конструкцій будівель і споруд» для студентів спеціальності 7.06010101 “Промислове і цивільне будівництво” денної та заочної форми навчання / Укладачі: О.Л. Шагін, М.В. Якименко. – Х.: ХНУБА, 2016. — 9 с.; №1330

[4] – Методические указания к лабораторной работе №1 по дисциплине САПР в строительстве «Расчет плоской рамы многопролетного здания» для студентов специальности 7.06010101 «Промышленное и гражданское строительство» дневной и заочной формы обучения, обучающихся на русском языке / Составители: Бутенко С.В., Плахотникова И.А., Спиранде К.В. Якименко М.В., Шемет Р.М.. – Х.: ХНУСА, 2016. — 23 с.; №1331

[5] – Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 1 “Механічні неруйнівні методи випробувань бетону на міцність” з дисципліни “Метрологія і стандартизація” для студентів напряму 6.060101 – “Промислове та цивільне будівництво” / Укладачі: М.М. Мольський, В.Л. Земляков, Салія Г.Ш., Шагін О.Л. – Х.: ХНУБА, 2015. – 19 с.; №1700

[6] – Методические указания к выполнению лабораторной работы № 1 “Механические неразрушающие методы испытаний бетона на прочность” по дисциплине “Метрология и стандартизация” для иностранных студентов направления 6.060101 – “Промышленное и гражданское строительство” / Составители: В.Л. Земляков, М.М. Мольский, Г.Ш. Салия, А.Л. Шагин. – Х.: ХНУСА, 2015. — 23 с.; №1699

[свернуть]

Повний перелік можна завантажити за посиланням:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ — НАЯВНIСТЬ В ЕЛЕКТР. БIБЛIОТ. ТА КАТАЛОЗI